Top

Epic is now offering 100% of the revenue to exclusive games for the first 6 months, up from 88% (store.epicgames.com)

Personally, as a customer, not a developer, this is disappointing to me, as there's still no reason for me to shop on Epic when they don't support my operating system, so this is likely just going to entice more developers to make me wait 6 months to play their games. Nonetheless, it's gaming news.

New trailer for my personal project. I wish I could quit my job instead of spending nights and weekend days working on it. (www.youtube.com)

Think of the game as Vampire Survivors, but instead of you having to move and all the skills are passively activated, now you just stay in one place, but you must actively use the skills. That makes sense because the game has tower defense theme, as the name suggested. There is another difference though, it’s how players...

O tym się nie mówiło. Przerażająca historia powojennego Śląska (historia.interia.pl)

Masowe mordy, gwałty i grabieże dokonywane przez żołnierzy Armii Czerwonej, deportacja kilkudziesięciu tysięcy mężczyzn do kopalń na wschód, wreszcie obozy pracy z sadystycznymi komendantami - tak wyglądała powojenna rzeczywistość na Górnym Śląsku. O dramatycznych wydarzeniach z lat 1945-1948, o których w...

A Quiet Place: Day One (Trailer 2) – A Thrilling and Emotional Prelude to the Apocalypse (www.theurbancrews.com)

A Quiet Place: Day One Trailer 2 showcases the sequel's intense and thrilling storyline, as the Abbott family continues their fight for survival in a world filled with deadly creatures. The trailer highlights new characters, locations, and the ongoing struggle to maintain silence. With a release date of May 28, 2021, fans...

Could blocked magazines no longer appear in Random Post and Random Thread sidebars? (kbin.social)

A lot of the larger abandoned magazines are just spam pools now. I don't see their posts in my feed, but I don't like that the two sidesbars of random posts and threads are now just spam advertising sidebars. I triedblocking the magazines, but doesn't that prevent the posts from showing in those sidebars....

Zamiast zachwycać się złożonością przyrody na siłę dziennikarze wymyślają przesadzone sensacje – przykład muchy śrubowej z Kostaryki (profesorskiegadanie.blogspot.com)

"Sensacyjne i znacznie przesadzone informacje zamieściłem niżej. Najpierw pytania od dziennikarza i moje pierwotne odpowiedzi, nieco poprawione i rozbudowane na potrzeby niniejszego tekstu (nie wszystkie kwestie zostały wykorzystane w artykule w National Geographic)"

EDPS zamyka program pilotażowy fediwersowego serwera dla instytucji unijnych (www.edps.europa.eu)

“Niestety, pomimo naszych wysiłków, aby znaleźć nowy dom dla EU Voice i EU Video w innych EUI [instytucjach unijnych], nie byliśmy w stanie zabezpieczyć nowego właściciela, aby utrzymać serwery i podtrzymać działanie na wysokim poziomie, na jaki zasługują EUI i nasi użytkownicy” stwierdził Wiwiórkowski, szef...

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • giereczkowo
 • lieratura
 • sport
 • Blogi
 • Spoleczenstwo
 • muzyka
 • LGBTQIAP
 • rowery
 • opowiadania
 • Pozytywnie
 • slask
 • Psychologia
 • motoryzacja
 • turystyka
 • MiddleEast
 • krakow
 • fediversum
 • zebynieucieklo
 • test1
 • esport
 • Archiwum
 • kino
 • niusy
 • FromSilesiaToPolesia
 • NomadOffgrid
 • Cyfryzacja
 • m0biTech
 • goranko
 • All magazines