Blogi

PDA (patologiczne unikanie wymagań) (psycholog-na-rubiezy.blogspot.com)

PDA (Pathological Demand Avoidance) to pewien profil/ rys osobowościowy w ramach spektrum autyzmu, czyli określenie opisujące osoby unikające codziennych wymagań przy użyciu do tego celu szeregu strategii „społecznych” w związku z doświadczanym wysokim poziomem lęku. W rozumieniu istniejących klasyfikacji chorób...

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • giereczkowo
 • Blogi
 • Pozytywnie
 • lieratura
 • muzyka
 • slask
 • Archiwum
 • rowery
 • zebynieucieklo
 • kino
 • esport
 • Psychologia
 • test1
 • motoryzacja
 • krakow
 • niusy
 • FromSilesiaToPolesia
 • sport
 • fediversum
 • MiddleEast
 • NomadOffgrid
 • Cyfryzacja
 • m0biTech
 • goranko
 • All magazines