Hot

Subject: RTR#35 User profile enhancements: sorting options, new date range filter, reputation points fix (kbin.social)

Today, I made some updates to the user profile. I've introduced the capability to sort and filter content. Additionally, I've implemented a new feature allowing content filtering based on a specified date range, which is now operational across all views. While there isn't a dedicated button in the interface yet....

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - 10 grudnia (www.unesco.pl)

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, ogłoszona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Paryżu 10 grudnia 1948 r. ustanawia niezbywalne prawa każdej istoty ludzkiej – bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, język, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek,...

RTR#33 Paperwork matters and back to the whiteboard (kbin.social)

Today, after the morning code cleanup, I took care of a few formalities that I need to handle before the end of the year. Tomorrow, I'll have to dedicate some more time to it. In addition to the daily dose of refactoring, I'll probably take a break from coding and focus on planning AP module on the board for tomorrow and the day...

Podwyżki dla nauczycieli. ZNP: „Oczekujemy od nowego rządu 1500 zł podwyżki płacy” (oko.press)

„Od nowego rządu oczekujemy przystąpienia do realizacji deklaracji i zapowiedzi, które padały w trakcie kampanii wyborczej. Wierzymy, że deklaracje, które dotyczą skali wzrostu wynagrodzeń na poziomie nie mniej niż 30 proc. i nie mniej niż 1500 zł, zostaną jak najszybciej przekute w konkretne rozwiązania i decyzje...

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • giereczkowo
 • rowery
 • esport
 • Cyfryzacja
 • muzyka
 • zebynieucieklo
 • NomadOffgrid
 • niusy
 • Psychologia
 • MiddleEast
 • test1
 • m0biTech
 • motoryzacja
 • goranko
 • krakow
 • FromSilesiaToPolesia
 • fediversum
 • All magazines