In0System, (edited )

Dlaczego nacjonalizm?

Nacjonalizm jest ideologią skrajną, a wywodzącą się chronologicznie z Rewolucji Francuskiej i wojen napoleońskich. Nowoczesny nacjonalizm powstał z powodu żądań mniejszości narodowych, u których rodziła się świadomość wspólnotowa. Dla Europy jest jedną z przyczyn tragedii narodowych, którą pozostawiły piętno na istnieniu.
Nacjonalizm polski
Za założyciela nacjonalizmu polskiego uważa się Narodową Demokrację, a zwłaszcza jej przywódców. W dwudziestoleciu międzywojennym wykrystalizował się podział na klasyczny nacjonalizm endecki i nacjonalizm totalitarny zwany narodowym radykalizmem lub faszyzmem. Nacjonalizm został reaktywowany przez podziemie PPP i jak później przez władzę PRL. Po transformacji ustrojowej ideologia nacjonalistyczna została reaktywowana przez subkulturę skinheadów i obecnie jest wykorzystywana przez aktorów zagranicznych do działań aktywnych na nieprzyjaznych terenach. Specyfiką polskiego nacjonalizmu jest wyjątkowa definicji narodu i przedstawiciela tegoż narodu, wpływ romantyzmu i pozytywizmu na kulturowe postrzeganie wiele pojęć (np. tematy wojskowe i obronne), przestawienie wrogich mniejszości etnicznych, które są o niebo lepsze od ludzi znad Wisły i Odry albo mają ból po działaniach rządu sanacyjnego II RP.
Nacjonalizm niemiecki
Typ nacjonalizmu powstały pod wpływem czynników historycznych nad trzema rzekami (Łabą, Renem i Dunajem). Jest ideologią wodzowską w założeniach i silnie zhierarchizowaną. Naród niemiecki jest narodem wrażliwym gospodarczo i społecznie; silnie straumatyzowanym; pragnącym dowodów uznania przez kraje ościenne. Chwali waleczność i militaryzm -- walka jest duszą ideologiczną nacjonalizmu;

obywatelle,
@obywatelle@szmer.info avatar

Co to za jakaś rozprawka szkolna jest?

harcesz,
!deleted269 avatar

@In0System serio sądzisz, że to się kwalifikuje jako publicystyka?

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • Spoleczenstwo
 • Blogi
 • publicystyka@szmer.info
 • giereczkowo
 • Pozytywnie
 • sport
 • rowery
 • lieratura
 • fediversum
 • esport
 • slask
 • FromSilesiaToPolesia
 • niusy
 • Cyfryzacja
 • krakow
 • muzyka
 • tech
 • kino
 • LGBTQIAP
 • opowiadania
 • Psychologia
 • motoryzacja
 • turystyka
 • MiddleEast
 • zebynieucieklo
 • test1
 • Archiwum
 • NomadOffgrid
 • m0biTech
 • All magazines