@swoj_czlowiek@szmer.info
@swoj_czlowiek@szmer.info avatar

swoj_czlowiek

@swoj_czlowiek@szmer.info

Istota inteligentna podobna do homo sapiens.

This profile is from a federated server and may be incomplete. Browse more on the original instance.

swoj_czlowiek,
@swoj_czlowiek@szmer.info avatar

I think it’s just standard journalism – some useful information plus a load of drivel to let them actually earn some money.

swoj_czlowiek,
@swoj_czlowiek@szmer.info avatar

pol.social/ lub @kodmalopolskie — Konto mastodonowe małopolskiego KOD — Kontakt: @kodmalopolskie:pol.social

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • muzyka
 • Blogi
 • lieratura
 • Pozytywnie
 • giereczkowo
 • zebynieucieklo
 • kino
 • rowery
 • esport
 • Psychologia
 • test1
 • motoryzacja
 • krakow
 • slask
 • niusy
 • FromSilesiaToPolesia
 • sport
 • fediversum
 • MiddleEast
 • NomadOffgrid
 • Archiwum
 • Cyfryzacja
 • m0biTech
 • goranko
 • All magazines