harcesz,
!deleted269 avatar

Kluby swingerskie cechuje nieporównanie wyższy poziom kultury osobistej i szacunku dla granic innych. To jest jakieś wynaturzenie, którego niechcieliby widzieć w najmroczniejszych lochach BDSM.

  • All
  • Subscribed
  • Moderated
  • Favorites
  • giereczkowo
  • Pozytywnie
  • Blogi
  • wiadomosci@szmer.info
  • lieratura
  • Psychologia
  • Spoleczenstwo
  • krakow
  • fediversum
  • rowery
  • zebynieucieklo
  • test1
  • esport
  • muzyka
  • slask
  • Archiwum
  • kino
  • motoryzacja
  • niusy
  • FromSilesiaToPolesia
  • sport
  • MiddleEast
  • NomadOffgrid
  • Cyfryzacja
  • m0biTech
  • goranko
  • All magazines