lnxtx,
@lnxtx@feddit.nl avatar

Mógł ułaskawić bez procedury. A tak uwaga idzie na obóz rządzący. Potencjalna eskalacja w przypadku zwłoki czy wstrzymania wykonywania kary.

Jedno jest pewne, art. 99. ustęp 3. Konstytucji, nie zostaną już posłami:

Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

harcesz,
!deleted269 avatar

Teraz będą walczyć o ich uznanie, jako motyw przewodni na kolejne lata…

miklo,
@miklo@szmer.info avatar

To nie jest wykluczone, że jednak zostaną posłami bo “Pozbawienie prawa kandydowania skazanych do Parlamentu nawet za najpoważniejsze przestępstwa ma mieć charakter czasowy i ustaje z chwilą upływu terminu zatarcia skazania.” infor.pl/…/686936,Skazani-nie-moga-kandydowac-do-…

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • wiadomosci@szmer.info
 • giereczkowo
 • lieratura
 • sport
 • Blogi
 • Spoleczenstwo
 • muzyka
 • LGBTQIAP
 • rowery
 • opowiadania
 • Pozytywnie
 • slask
 • Psychologia
 • motoryzacja
 • turystyka
 • MiddleEast
 • krakow
 • fediversum
 • zebynieucieklo
 • test1
 • esport
 • Archiwum
 • kino
 • niusy
 • FromSilesiaToPolesia
 • NomadOffgrid
 • Cyfryzacja
 • m0biTech
 • goranko
 • All magazines