Niewidzialne? Kulturowe aspekty „niewidzialności” kobiet

Rozważając sytuację kobiet w społeczeństwie, często odwołujemy się do rozmaitych metafor. Simone de Beauvoir zwracała uwagę na to, że mężczyźni traktują kobiety w kategoriach „Innego”1.
Niewidzialność oznacza szczególny rodzaj dyskryminacji, dotkliwej, bo skutecznej, przemocowej, bo narzuconej przez silniejszą grupę i wzmacnianej m.in. przez kulturę, ale jednocześnie trudnej do uchwycenia, bo w pewnym sensie subtelnej, przejawiającej się w niedostrzeganiu, usuwaniu w cień, ukrywaniu, zapominaniu, nieobecności w głównym nurcie dyskursu czy w głównym nurcie życia społecznego. Tych przejawów niewidzialności jest oczywiście więcej, w różnych społeczeństwach są one odmienne, mogą być także stopniowalne. Niektóre rodzaje niewidzialności dotykają wszystkich kobiet, inne zaś – kobiet w konkretnym wieku czy o określonym statusie społecznym, należących do konkretnej całości kulturowej (np. narodu czy wspólnoty religijnej). Nawet jednak w najbardziej rozwiniętych i nowoczesnych krajach, mimo kodeksów zapewniających „równe traktowanie”, pewne obszary niewidzialności kobiet trwają i mają się znakomicie.

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • Blogi
 • krakow
 • giereczkowo
 • esport
 • rowery
 • Spoleczenstwo
 • muzyka
 • sport
 • lieratura
 • slask
 • Pozytywnie
 • fediversum
 • FromSilesiaToPolesia
 • niusy
 • Cyfryzacja
 • tech
 • kino
 • LGBTQIAP
 • opowiadania
 • Psychologia
 • motoryzacja
 • turystyka
 • MiddleEast
 • zebynieucieklo
 • test1
 • Archiwum
 • NomadOffgrid
 • m0biTech
 • All magazines